Cursus libellen
Actief - Cursus

Cursus libellen

Cursus Libellen In onze reeks natuurcursussen voor het grotere publiek werpen we dit voorjaar een blik op de groep insecten die, naast hun verwanten de dagvlinders, zowat het meest in het oog springen. Waterjuffer Libellen zijn kleurrijke luchtacrobaten die al eeuwen tot de verbeelding spreken. Ze duiken dan ook regelmatig op in fabels en broodjeaapverhalen. Maar hun echte leven is niet minder boeiend. In deze cursus geven ze hun geheimen prijs. Zo vinden we verlichting bij het lantaarntje, leren we smaragdlibel en koraaljuffer naar waarde schatten en komen we te weten wat paardenbijters en glassnijders op hun kerfstok hebben. Smaragdlibel…
Meer lezen
De Natuur In … met Joeri Cortens
Actief - Event

De Natuur In … met Joeri Cortens

De Natuur In ... met Joeri Cortens Joeri Cortens ken je zeker als lesgever van de Natuuracademie en ondertussen ook als Bekende Vlaming door zijn verschillende optredens op radio en televisie. Natuurpunt, kern Kapellen, nodigt hem op woensdag 23 maart 2022 uit om de natuur in de kijker te zetten. We doen dit in het kader van de Milieuweek die dit jaar opnieuw georganiseerd wordt door de milieuraad van Kapellen in samenwerking met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. Kom ook mee genieten van wat Joeri te vertellen heeft over zijn natuurwandelingen. We verwachten jullie voor deze ludieke lezing om…
Meer lezen
Paddenoverzet
Actief - Event

Paddenoverzet

Paddenoverzet Ook dit jaar gaat de amfibieëntrek gewoon door, dus onze paddenoverzetacties volgen, zij het in een aan de omstandigheden aangepaste versie: we blijven afstand houden op het terrein, en zijn voorzichtig met het uitwisselen van materiaal zoals emmers en schoppen. Foto Erik Liekens Verder blijft echter alles bij het oude. De overzetactie gaat van start met de Dag van de Pad op zaterdag 29 januari 2022 (*) ; dan plaatsen we de geleidingselementen op de Miksebaan in Brasschaat. Op dat moment kan je bij de oudgedienden terecht voor informatie over amfibieën, over de trek en de overzetactie zelf. De overzetacties…
Meer lezen
Wandelingen in Ertbrand
Fort van Ertbrand & Ertbrandbos

Wandelingen in Ertbrand

Vleermuizen in het fort Wil je de leukste plekken van het fort ontdekken? Kom dan mee met een van onze fortgidsen en laat je verrassen door de unieke combinatie van natuur en monument. Onze fortgidsen We nemen je mee door de originele gangen en kamers van het fort, maar laten ook zien hoe de natuur het 110-jarig fort heeft overgenomen. We stappen dus een stuk terug in de tijd, maar besteden ook aandacht aan de huidige bewoners van het fort: de vleermuizen. We organiseren wandelingen in Fort Ertbrand op:• Zondag 17 april 2022, van 14u tot 16u (VOLZET)• Zondag 15…
Meer lezen
Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek
Actief - Groene Tornado's, Huzarenberg , ,

Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek

Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek Hoogstamboomgaarden waren vroeger echte herkenningspunten in het landschap tussen de polder van Berendrecht en de uitlopers van de Brabantse wal, maar geleidelijk zijn die verdwenen. Toch zorgen ze naast lekker fruit ook voor voedsel en beschutting voor vleermuizen, spitsmuizen, egels, mollen, merels en lijsters. De overgang bos-boomgaard-grasland is daarenboven een ideale plek voor zeldzamere vogels zoals gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, grauwe vliegenvanger en steenuil. Op de rand van ons natuurgebied Huzarenberg dat grenst aan het bekende Moretusbos in Stabroek vinden we nog enkele percelen met stokoude fruitbomen. Met de steun van Indaver NV…
Meer lezen
Galloway runderen helpen in onze natuurgebieden
Bospolder, Het Rood, Opstalvallei, Oude Landen

Galloway runderen helpen in onze natuurgebieden

Galloways in onze natuurgebieden Galloway runderen helpen ons al vele jaren bij het beheer van de Oude Landen, de Bospolder en het Rood. Recent is er ook een kleine kudde aan het werk in de Opstalvallei in Berendrecht, die we nog verder hopen uit te breiden. Sommige dieren grazen gans het jaar door en werken zo mee aan het behoud van natte graslanden en het open houden van het landschap. Andere dieren zorgen voor nabegrazing van de bloemrijke hooilanden. Het zijn zachtaardige en robuuste dieren die aangepast zijn aan de gure omstandigheden in de Schotse Hooglanden en die zich ook…
Meer lezen
Negentiende WinterWendeWandeling – Koude Heide
Actief - Event, Koude Heide

Negentiende WinterWendeWandeling – Koude Heide

Negentiende WinterWendeWandeling - Koude Heide In 2020 kon de WinterWendeWandeling, georganiseerd door de kern Brasschaat,  jammer genoeg niet doorgaan, maar dit jaar gaan we naar aloude traditie weer op zoek naar een stukje ‘onbekende’ natuur in de buurt. En wat valt meer onder de noemer onbekend dan een oudadellijk domein, dat honderden jaren lang voor het publiek afgesloten is geweest? Foto Bob Jorens Dit jaar presenteren we jullie graag ons nieuwe natuurgebied ‘Koude Heide’, tot voor kort een deel van kasteeldomein Wolvenbos. Statige kastanje- en beukendreven, prachtige oude eikenbossen, gemengd met lorken en dennen, kortom een uitgekozen speelterrein voor de…
Meer lezen
Winterse slikken en schorren
Actief - Event, Galgeschoor & Groot Buitenschoor

Winterse slikken en schorren

Winterse slikken en schorren Wij nemen je elke eerste zondag van de maand mee voor een wandeling op het Groot Buitenschoor onder het motto ‘Watertezienis’. Goed aanpassende rubber laarzen zijn noodzakelijk voor deze wandeling. Foto: Toevallig op het juiste moment met achter mij een rode opkomende zon en voor mij aan de horizon dreigende wolken vol winterse buien. - Frank Wagemans Omdat ons schorrenkot ingevolge de Coronamaatregelen gesloten is, is de afspraak voor de maandelijkse schorrenwandeling om 10u aan de vogelkijkhut van het Groot Buitenschoor.  >> info en wegwijzer … Afspraak om 10 u. aan de vogelkijkhut van het Groot Buitenschoor: aan…
Meer lezen
Dag van de Natuur in Ertbrandbos
Actief - Event, Fort van Ertbrand & Ertbrandbos

Dag van de Natuur in Ertbrandbos

Dag van de Natuur in Ertbrandbos Op zaterdag 27 november 2021 is er weer de Dag van de Natuur. Die dag nodigt Natuurpunt Antwerpen Noord en Kempen iedereen uit om mee te komen helpen met het aanplanten van een bosrand tussen de KMO-zone Van Wellen en het Ertbrandbos in Kapellen. Waarom is natuurbeheer nodig? Het hele jaar door voert Natuurpunt beheerwerken uit in haar natuurgebieden. Hooilanden maaien geeft orchissen meer groeikansen. Wilgen knotten zorgt voor broedholtes voor de steenuil. Houtkanten aanleggen doen we voor vlinders en insecten. Rietlanden boomvrij houden is nodig voor allerlei rietvogels. En wandelpaden onderhouden geeft kansen voor meer natuurbeleving.…
Meer lezen
Cursus zoetwatervissen
Actief - Cursus

Cursus zoetwatervissen

Cursus zoetwatervissen Nog niet eerder hebben we aandacht gehad voor de stille, wat geheimzinnige zilveren zwemmers die onze beken, meren en vijvers bevolken: de zoetwatervissen. Welke vissoorten komen in Vlaanderen voor op zoet water? Hoe breng je ze op naam? Wat zijn de voornaamste verschillen? Buiten deze basisinformatie wordt ook aandacht besteed aan de biotoopeisen van onze vissen en aan de implicaties van beheeringrepen op onze wateren. Zeelt - foto: Johan Neegers De theorie bestaat uit 2 lessen van telkens 3 uur (start 19.30—einde 22.30 u) die zullen plaatsvinden in zaal Born, Azalealaan 5 (voorheen Gemeentepark 8) in het Gemeentepark…
Meer lezen