Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek
Actief - Groene Tornado's, Huzarenberg , ,

Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek

Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek Hoogstamboomgaarden waren vroeger echte herkenningspunten in het landschap tussen de polder van Berendrecht en de uitlopers van de Brabantse wal, maar geleidelijk zijn die verdwenen. Toch zorgen ze naast lekker fruit ook voor voedsel en beschutting voor vleermuizen, spitsmuizen, egels, mollen, merels en lijsters. De overgang bos-boomgaard-grasland is daarenboven een ideale plek voor zeldzamere vogels zoals gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, grauwe vliegenvanger en steenuil. Op de rand van ons natuurgebied Huzarenberg dat grenst aan het bekende Moretusbos in Stabroek vinden we nog enkele percelen met stokoude fruitbomen. Met de steun van Indaver NV…
Meer lezen
Actief - Groene Tornado's

ATV-reportage over onze Groene Tornados

ATV-reportage over onze Groene Tornado's Gedetineerden en langdurig werklozen onderhouden natuur in de haven     De Groene Tornado’s is een groep vrijwilligers die iedere donderdag aan de slag gaan, springen overal bij waar de nood het grootst is en zijn niet gebonden aan één natuurgebied. In deze groep wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van gedetineerden, langdurig werklozen, zieken of mensen die zich willen herbronnen. 0p een positieve manier meewerken aan een betere samenleving kan voor hen een hulp zijn om terug te integreren of sociale contacten te leggen. . En natuurlijk is het ook gewoon leuk. ATV wou hier…
Meer lezen