Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Natuur.gebieden

Kooldries – Hoofsweer

Dit unieke natuurgebied biedt een grote variatie aan amfibieën en zeldzame planten en vormt een belangrijk broedgebied voor vele vogels.

In onze provincie is de natuur erg verbonden met het historisch erfgoed van de 2de wereldoorlog. Denk maar aan het Fort van Brasschaat, de Schans van Smoutakker of de Antitankgracht, maar ook het waardevolle natuurgebied de Kooldries in Brecht heeft een woelig verleden. Daarover kan je hier meer lezen.

Paradijs voor amfibieën

Ondertussen is de Kooldries sterk geëvolueerd tot een afwisselend landschap. Behalve de oude kleiputten vinden we er een eikenberkenbos, een rietveld, wilgenstruweel, een stukje heide en een oude hoogstamboomgaard terug. In 2002 werd een aanpalende weide toegevoegd aan het natuurreservaat.

Bijzonder voor het gebied zijn de sterke schommelingen van het waterpeil. Daardoor is de laatste jaren één derde van het gebied volledig ontoegankelijk. Tijdens droge zomers kan het water weer sterk zakken en ontstaan waterpartijen, dammetjes en zacht glooiende oevers. Op deze oevers verschijnen dan zeldzame planten zoals de naaldwaterbies en de kleine en ronde zonnedauw.

Uiteraard is het gebied ook een paradijs voor libellen en amfibieën. De Kooldries is overigens één van de plekken in onze regio waar de zeldzame kamsalamander voorkomt. Dit beestje wordt ook wel de grote watersalamander genoemd omdat hij wel 17 cm lang kan worden. In de paartijd kan je de mannetjes herkennen aan een forse, scherp getande rugkam. De kamsalamander deinst er trouwens niet voor terug om andere salamandersoorten te verorberen.

Sinds enige tijd bedreigen tienduizenden bruine dwergmeervallen de vissen en amfibieën in de vijvers. Deze Amerikaanse vissoort heeft in onze streken immers geen natuurlijke vijanden. Pogingen om de dwergmeervallen te bestrijden hadden tot nog toe geen resultaat.

Rijk vogelgebied

De Kooldries is voor heel wat vogels een belangrijk broedgebied. Op en naast het water broeden zwemvogels als de dodaars. In het eiken-berkenbos maken spechten, boomklevers, wielewalen en soms ook boomvalken hun nestje. De laatste jaren graaft de vos zijn burcht in het gebied. Elders in het bos groeit de zeer zeldzame trilgraszegge overvloedig.

Om het gebied te onderhouden, laten we schapen grazen op het heideperceel. We verwijderen vogelkersstruiken en we ontbossen vijveroevers zodat libellen en pioniersplanten meer kansen hebben. Het nieuwe weideperceel wordt onze toekomstige uitdaging. Nu groeien daar slechts banale plantensoorten, maar we zijn ervan overtuigd dat dit een waardevol hooiland kan worden.

Wil je graag dit gebied steunen?

Stort je bijdrage op
BE56 2930 2120 7588
met de vermelding
Gift Kooldries 7015


Je kan trouwens ook makkelijk online doneren.

Plan je route

Laatste nieuwtjes uit Kooldries – Hoofsweer

Contact
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen
Rudi Bosschaerts
Activiteiten in Kooldries
Download hier de wandelkaart
Blijf op de hoogte

Wil je ons iets melden?
Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Laat het ons snel weten!
Vermeld het natuurgebied waar je iets over wil melden
Onze natuurgebieden