Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Natuur.gebieden

Galgeschoor en Groot Buitenschoor

Het Galgeschoor en het Groot Buitenschoor zijn twee brakke schorrengebieden in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium. Ze situeren zich in het uiterste noorden van de haven waar de Schelde Nederland binnenstroomt en zich van een rivier verbreedt tot een zeearm, de Westerschelde.

De gebieden liggen buitendijks. Ze zijn onderhevig aan de getijdewerking: ongeveer om de 12,5 uur worden ze bij hoogwater soms geheel, soms gedeeltelijk overstroomd met brak water.

Bijzondere flora & fauna

Het leven op een schor is niet zo gemakkelijk. Door de steeds weerkerende overstromingen moeten de minder mobiele dieren bestand zijn tegen extreme omstandigheden, zoals sterke schommelingen in zoutgehalte, overspoeling en uitdroging. Dikwijls is een aangepaste levensstrategie nodig om tijdelijk of permanent op het schor te kunnen leven.

Maar ook planten hebben het niet gemakkelijk. De planten die je op het schor aantreft zijn bijzondere soorten die bestand zijn tegen de zoute bodem en tegen een periodieke overspoeling met brak vloedwater. Men noemt ze al eens zoutminnende planten maar beter is te spreken van zouttolerante planten.

Hier overleven dus enkel speciaal aangepaste planten en dieren. Omdat er amper 320 ha van dit biotoop bestaat, zijn deze gebieden zeer waardevol.

Wil je graag dit gebied steunen?

Stort je bijdrage op
BE56 2930 2120 7588
met de vermelding
Gift Groot Buitenschoor en Galgeschoor

Je kan trouwens ook makkelijk online doneren.

Plan je route

Laatste nieuwtjes uit Galgeschoor & Groot Buitenschoor

Contact
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen
Frank Wagemans
Activiteiten in Galgeschoor & Groot Buitenschoor
Blijf op de hoogte

Wil je ons iets melden?
Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Laat het ons snel weten!
Vermeld het natuurgebied waar je iets over wil melden
Sponsor Groot Buitenschoor
Onze natuurgebieden