Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Natuur.gebieden

Bospolder – Ekers Moeras & Muisbroekbos

Wandelen in de natuur in het noorden van Antwerpen? Ontdek De Bospolder in Ekeren. Er zijn wandelroutes door graslanden, ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen.

Vroeger was de Bospolder, zoals het omringende landschap, poldergebied. Bij de havenuitbreiding zo’n vijftig jaar geleden werd het gebied opgespoten. Daarna veroverde de natuur langzaam opnieuw het vernielde gebied. Graslanden, ruigten, bos en moeras wisselen hier af met ondiepe plassen. In 2002 werd hier het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject afgewerkt, dat voor het herstel van zeldzame planten en dieren heeft gezorgd. Door moeras te herstellen en “wielen” of plassen ontstaan door dijkdoorbraken te ruimen, werd het gebied terug natter en waardevoller.

Langs grachten en open water ontwikkelde zich hier rietland, waar kleine karekiet, rietgors en tal van eenden zich thuis voelen. Vooral voor vogels bekleden de Bospolder en het Ekers Moeras een belangrijke positie in een snoer van internationaal interessante gebieden.

Met een aangepast beheer wil Natuurpunt de Bospolder nog mooier, groener en aantrekkelijker maken. Daarbij steken Galloway-runderen ons een handje toe. Zij eten niet alle planten en niet overal evenveel. Zo creëren zij een afwisselend landschap van grasland, ruigten, struwelen en bossen. Hier vinden heel wat meer planten en dieren een geschikt plekje.

Wil je graag dit gebied steunen?

Stort je bijdrage op
BE56 2930 2120 7588
met de vermelding
Gift Bospolder 7750


Je kan trouwens ook makkelijk online doneren.

Plan je route

Laatste nieuwtjes uit de Bospolder

Rugstreeppad …

Rugstreeppad … één van de paraplusoorten van het Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven
Lees verder
Contact
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen
Activiteiten in de Bospolder
Huidige maand
Download hier de wandelkaart
Blijf op de hoogte

Wil je ons iets melden?
Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Laat het ons snel weten!
Vermeld het natuurgebied waar je iets over wil melden
Sponsors Bospolder
Onze natuurgebieden