Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Natuur.gebieden

Stappersven

Wandelen tussen mooie vergezichten, heide, vennen en bossen, dat doe je in natuurgebied Stappersven-Kalmthoutse Heide. Dit gebied ligt in de provincie Antwerpen, tussen Kalmthout en Essen. Je wandelt er rond één van de grootste heidevennen van Vlaanderen. 

Het Stappersven maakt deel uit van het grensoverschrijdende natuurgebied Grenspark Kalmthoutse Heide. Dat grensoverschrijdende gebied is een belangrijke schakel in het netwerk van internationaal waardevolle natuurgebieden. Het is erg uniek dat heide, vennen, stuifduinen en bossen aaneengesloten en over zo een grote oppervlakte voorkomen. Veel zeldzame en kwetsbare soorten vinden er hun thuis.

Het Stappersven biedt prachtige vergezichten. Het bestaat uit open en halfopen landschappen, met heidevennen die omarmd zijn door een uitgestrekt bosgebied. Stuifduinen, droge en vochtige heide, ontveende moerassen en structuurrijke eiken-berkenbossen zijn heel waardevolle landschappen van het gebied. Daarnaast vind je er bossen van grove den en vergraste ruigtes met pijpenstrootje. Het Stappersven is een van de grootste heidevennen van Vlaanderen.

Hoogtepunten op de wandelroutes

Je kan rond het Stappersven wandelen. Hier en daar staat een bankje langs het water, om te genieten van een prachtig zicht op de watervogels. De wandeling gaat ook door bos, duin en heide. In de zomer kom je vast de schapen tegen, die grazen langs het pad.

Als je het bosbespad volgt, loop je door historisch aangeplante eikendreven. Je wandelt in de schaduw over verboste duinen en langs enkele herstelde open plekken. Je hoort er gegarandeerd spechten trommelen. 

De mens heeft in het Stappersven een open landschap gecreëerd en de heidevegetatie bevorderd. Door veen uit te graven, ontstonden grote vennen. Schapen houden de gebieden vrij van bomen en stimuleren de heide.

Dieren en planten

De voedselarme vennen en laagtes worden in de lente gekenmerkt door witte veenpluis. De plekken zijn een paradijs voor libellen en juffers, waaronder de gevlekte witsnuitlibel en de maanwaterjuffer. Ook de heikikker en de vinpootsalamander zijn er thuis. Het Stappersven zelf is een belangrijke overwinterplaats voor grauwe ganzen, kolganzen, eenden en kleine zwanen. ’s Zomers is het gezellig druk met grote groepen eenden en kokmeeuwen. Ook de geoorde fuut en de brilduiker brengen er de zomer door.

Struikheide, dopheide en pijpenstro spelen de hoofdrol in de heidevegetatie, maar ook beenbreek, klokjesgentiaan en zonnedauw duiken op in de vochtige zones. Daar vinden vlinders als, het heideblauwtje en het bont dikkopje, hun waardplanten. Het Stappersven is de enige plek in Vlaanderen waar de gladde slang en de adder samen voorkomen.

In het losse, stuivende zand van de duinen wonen zandloopkevers en graaft de larve van de mierenleeuw zijn valkuil. Buntgras, zandzegge en heidespurrie vormen de weinige planten die er overleven. Ook de rugstreeppad is hier thuis.

In het bos vind je nog de rode bosbes en de jeneverbes. Ze groeien in de kruidlaag, met blauwe bosbes, onder eiken, berken en dennen. Boomleeuwerik en nachtzwaluw broeden in de randen, terwijl de zwarte specht in de dikste boomstammen timmert. De boommarter durft wel eens diens nestholtes in te pikken.

Wil je graag dit gebied steunen?Je kan makkelijk online doneren.

Plan je route

Laatste nieuwtjes uit Stappersven

Cursus Natuurbeheer

In het voorjaar 2020 organiseert Natuurpunt Noorderkempen in samenwerking met Natuurpunt CVN een basiscursus Natuurbeheer…
Lees verder
Contact
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen
Activiteiten in Stappersven
Download hier de wandelkaart
Toegankelijkheidsregeling
Blijf op de hoogte

Wil je ons iets melden?
Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Laat het ons snel weten!
Vermeld het natuurgebied waar je iets over wil melden
Onze natuurgebieden