Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Natuur.gebieden

Het Rood

Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood in Kapellen is sinds 1996 in beheer bij Natuurpunt. Het is een bosgebied van 20 ha groot op de overgang van de Kempen naar de polders.

De naam is afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem. Dat is geen vervuiling, maar ijzer dat ‘verroest’. Dit is van nature in de zandbodem aanwezig. Heel de omgeving en de Rode beek die er doorheen loopt, wordt trouwens gekenmerkt door dit rode zand.

Het Rood is gelegen op de grens van Kapellen met de buurgemeente Hoevenen aan het kruispunt van de Streepstraat met de Parijse Weg. Het vormt een natuurlijke buffer tussen beide dorpskernen.

Prachtige loofbomen

Het Rood werd zo’n 200 jaar geleden als park van het kasteel Blauwhof aangelegd. Het bestaat grotendeels uit aangeplant loofbos. Doorheen het bos lopen verschillende dreven met majestueuze beuken en eiken . Die zijn ouder dan het bos zelf. Bij de aanleg van het park werden immers eerst de dreven aangeplant en pas nadien de bospercelen. De belangrijkste boomsoorten zijn zomereik, Amerikaanse eik, beuk en berk. Verspeid in het bos vinden we ook grove den en tamme kastanje.

Omdat het gebied langdurig niet beheerd werd, heeft de Amerikaanse vogelkers, een ingevoerde boom uit Noord-Amerika, zich er als een ware bospest ontwikkeld. Grote delen van Het Rood worden dan ook overwoekerd door deze soort die de natuurlijke verjonging van streekeigen soorten zoals zomereik, lijsterbes, spork en berk belet. Het beheer is er dan ook op gericht deze bospest te verwijderen om de andere soorten maximaal kansen te geven.

Reeën en runderen

In Het Rood liggen ook soortenrijke graslanden. Die worden heel het jaar door begraasd door Gallowayrunderen. Het wandelpad loopt doorheen het begrazingsraster zodat je van dichtbij kan kennismaken met deze beheerders.

Ook reeën voelen zich thuis in Het Rood. In de winter worden er tot 14 exemplaren gezien. Daarom zijn in sommige delen van het gebied honden enkel aangelijnd toegestaan. Maar je kan met je geliefde viervoeter ook terecht in een grote losloopzone van ongeveer 5.000 vierkante meter in Het Rood. Daar kan je hier alles over lezen.

Wil je graag dit gebied steunen?

Stort je bijdrage op
BE56 2930 2120 7588
met de vermelding
Gift Het Rood 7741

Plan je route

Laatste nieuwtjes uit Het Rood

Contact
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen
Activiteiten in Het Rood
Huidige maand
Download hier de wandelkaart
Blijf op de hoogte

Wil je ons iets melden?
Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Laat het ons snel weten!
Vermeld het natuurgebied waar je iets over wil melden
Onze natuurgebieden