Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Infovergadering – Bouw en exploitatie van 2 bijkomende windturbines aan Luithagen en 5 windturbines aan het Churchilldok

Op maandag 18 december 2023 organiseert de stad Antwerpen een digitale informatievergadering over het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van 7 bijkomende windturbines waarvan drie in onmiddellijke omgeving van de Bospolder-Muisbroek en Ekeren-centrum. Het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning loopt van 8 december 2023 tot en met 6 januari 2024.

Waarover gaat dit dossier?

De windturbinebouwer Vlaamse Ecologie – Energie en Milieuonderneming nv (whats in a name?) wil een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 7 bijkomende windturbines aan Luithagen en aan het Churchilldok te 2030 Antwerpen.
Deze windturbines werden reeds eerder geweigerd op vraag van Natuurpunt Antwerpen Noord omdat de verplichte natuur- en milieuonderzoeken niet of niet behoorlijk werden uitgevoerd.

Infovergadering

Over de aanvraag wordt een digitale informatievergadering georganiseerd, waar de aanvrager de aanvraag toelicht en de vragen beantwoordt.

  • maandag 18 december 2023, start om 20 u
  • Schrijf je in door een mail te sturen naar vergunningenloket@portofantwerpbruges.com, ten laatste op 17 december.
    Je ontvangt op 18 december een e-mail met de link naar de vergadering.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning loopt van 8 december 2023 tot en met 6 januari 2024. Tijdens dit onderzoek kan de aanvraag worden geraadpleegd via het Omgevingsloket van Vlaanderen en kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurde milieueffectrapport en/of omgevingsveiligheidsrapport worden ingediend.

Waar vind je o.a. de dossierstukken (plannen, foto’s, …)?

Je kan het dossier inkijken aan het loket van het Vergunningenloket Haven, Loodglansstraat 5 (Kaai 102) te 2030 Antwerpen. Neem hiervoor contact op via vergunningenloket@portofantwerpbruges.com of via tel. 03 229 64 75 (Vergunningenloket Haven).
Niet van alle plannen mogen foto’s of kopieën gemaakt worden; van de andere dossierstukken kan je een kopie vragen.

Indienen standpunten, opmerkingen en bezwaren

Dit kan tot en met 6 januari 2024, op één van volgende manieren:

Related Posts