Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek
Actief - Groene Tornado's, Huzarenberg , ,

Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek

Nieuwe streekeigen hoogstamfruitbomen op de Huzarenberg in Stabroek Hoogstamboomgaarden waren vroeger echte herkenningspunten in het landschap tussen de polder van Berendrecht en de uitlopers van de Brabantse wal, maar geleidelijk zijn die verdwenen. Toch zorgen ze naast lekker fruit ook voor voedsel en beschutting voor vleermuizen, spitsmuizen, egels, mollen, merels en lijsters. De overgang bos-boomgaard-grasland is daarenboven een ideale plek voor zeldzamere vogels zoals gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, grauwe vliegenvanger en steenuil. Op de rand van ons natuurgebied Huzarenberg dat grenst aan het bekende Moretusbos in Stabroek vinden we nog enkele percelen met stokoude fruitbomen. Met de steun van Indaver NV…
Meer lezen