De wolf … een sprookje?
Antwerpse Haven, Bospolder, De Kuifeend en Grote Kreek, Galgeschoor & Groot Buitenschoor, Varia

De wolf … een sprookje?

De wolf … een sprookje? Op 16 januari is er terug een wolf waargenomen in de haven. Ook deze keer kon de maker van de beelden het dier minutenlang volgen en filmen terwijl het schijnbaar doelloos over de Scheldelaan liep. Op 26 december zagen we quasi dezelfde beelden van wolf Asterix langsheen de Noorderlaan. Als natuurliefhebbers zijn we natuurlijk blij met de opmars van deze toppredator. Algemeen geldt immers dat als de dieren bovenaan de voedselpiramide het goed doen, alle onderliggende soorten het ook goed doen. Enkel indien de voedselketen volledig is en er voldoende prooidieren zijn als voedsel, duiken…
Meer lezen
Herstel oeverzwaluwwand Binneneilanden
De Kuifeend en Grote Kreek

Herstel oeverzwaluwwand Binneneilanden

Tijdens het voorbije broedseizoen 2020 zorgden oeverzwaluwen voor een spektakel in de Binnenweilanden. Niet minder dan 949 nestgangen werden hier door deze kleine zwaluwtjes uitgegraven. Nooit voordien werd een dergelijk grote kolonie in de Lage Landen aangetroffen. Maar de kolonie liep behoorlijk veel schade op door een opeenvolging van droogte en felle regenval waardoor grondverzakkingen optraden en er snel hoge vegetatie voor de nestholen opgroeide na de felle regen in juni. Ook de vos zorgde ervoor dat een aantal nesten ten prooi vielen. Restauratie is dus noodzakelijk en we moeten nu inzetten op het broedseizoen 2021 om hier opnieuw een…
Meer lezen
Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit!
Antwerpse Haven, De Kuifeend en Grote Kreek

Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit!

Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit! In de Binnenweilanden, deelgebied van het natuurgebied De Kuifeend, vestigde zich een nieuwe kolonie oeverzwaluwen in een zandwand die begin maart door Natuurpunt i.s.m. het havenbedrijf werd afgegraven in het kader van het project Antwerpse Haven natuurlijker. Nooit hadden we gedacht dat deze kolonie de grootste ooit in België zou worden.Reeds midden maart ontdekten de eerste oeverzwaluwen de nieuwe wand en maakten er de eerste nestgangen. Sindsdien nam de kolonie dagelijks toe om een hoogste aantal nestgangen te bereiken op 12 mei. Die dag werden niet minder dan 949 nestgangen geteld. Intussen daalde dit aantal…
Meer lezen
Wildcamera zorgt voor extra waarnemingen
De Kuifeend en Grote Kreek ,

Wildcamera zorgt voor extra waarnemingen

Wildcamera zorgt voor extra waarnemingen In het verleden maakten we al gebruik van een wildcamera om vooral ’s nachts onverwachte opnames te kunnen maken en ook om de frequentie van de aanwezigheid van sommige diersoorten beter te kunnen inschatten.De voorbije weken heeft Tim Vochten een wildcamera opgehangen achter de boomgaard van de Grote Kreek en later op De Kuifeend. De beelden van de Grote Kreek leverden waarnemingen op van een blauwe reiger, waterhoen, fazanten, zanglijster en zwarte kraai. Verder werden een vos (quasi elke nacht), een haas en meerdere opnames van een bunzing met prooi, gemaakt. Foto's van Tim Vochten…
Meer lezen
Nieuwe nestgelegenheid voor oeverzwaluwen
De Kuifeend en Grote Kreek

Nieuwe nestgelegenheid voor oeverzwaluwen

Nieuwe nestgelegenheid voor oeverzwaluwen Sinds vele jaren is het Zanddepot van de A12, aangrenzend aan het Rangeerstation, de nestplaats bij uitstek voor Oeverzwaluwen. Sinds de eeuwwisseling tellen we hier vrijwel jaarlijks honderden nesten in de honderden meters speciaal voor de soort afgegraven zandbergen. In 2000 werden niet minder dan 633 nesten geteld, het hoogste aantal ooit op deze locatie. Maar dit zanddepot is tijdelijk en zal op termijn helaas moeten verdwijnen. We zochten daarom al een tijdje naar een nieuwe geschikte en vooral duurzame locatie. Het was niet lang zoeken want de bufferdijken rondom de Binnenweilanden zijn naar onze verwachtingen…
Meer lezen
Vogels voeden – in de Kuifeend en elders
De Kuifeend en Grote Kreek, Varia

Vogels voeden – in de Kuifeend en elders

Naar jaarlijkse gewoonte startten we in oktober met het bijvoederen van zangvogels op de 2 voederplaatsen van De Kuifeend. Dat doen we intussen al een kleine tien jaar. Met deze actie kunnen we jaarlijks enkele honderden vogels doorheen de soms koude en lange winter helpen. We voederen zaad voor wilde vogels, zonnebloempitten, stukjes pinda en vetbollen. Een goede gelegenheid om de lezer wat nuttige tips te geven om ook in je eigen omgeving, tuin, balkon of straat, een handje te helpen. Er bestaat een grote variatie aan voer in de handel. Verschillende zadenmengsels worden te koop aangeboden zowel voor voedersystemen als…
Meer lezen