Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit!

In de Binnenweilanden, deelgebied van het natuurgebied De Kuifeend, vestigde zich een nieuwe kolonie oeverzwaluwen in een zandwand die begin maart door Natuurpunt i.s.m. het havenbedrijf werd afgegraven in het kader van het project Antwerpse Haven natuurlijker. Nooit hadden we gedacht dat deze kolonie de grootste ooit in België zou worden.

Reeds midden maart ontdekten de eerste oeverzwaluwen de nieuwe wand en maakten er de eerste nestgangen. Sindsdien nam de kolonie dagelijks toe om een hoogste aantal nestgangen te bereiken op 12 mei. Die dag werden niet minder dan 949 nestgangen geteld. Intussen daalde dit aantal tot ongeveer 850 nesten na het inzakken van enkele delen van de zandwand in de kolonie als gevolg van het ‘krimpen’ van de grond door de uitzonderlijke droogte waardoor kleine aardverschuivingen kunnen optreden. En ook een of meerdere vossen hebben interesse om sommige nesten uit te graven. Op meerdere plaatsen hebben we verticaal uitgegraven nestgangen aangetroffen.

Foto Erik Geerts

Dit hoge aantal nestgangen overstijgt ruim alle voorgaande aantallen in ons land sinds de jaren ’70 van voorgaande eeuw en is dus meteen de grootste kolonie ooit in ons land!

Maar er is nog nieuws. Bij een controle van de vroegere kolonie op het zanddepot van de A12, waar geen bezette nesten werden gevonden, troffen we enkele honderden meters meer westelijk een tweede kleinere kolonie aan die nu reeds 64 nesten bedraagt. Een onverhoopt succes, samen goed voor meer dan 1.000 nestgangen.

Helaas hebben motorcrossers rond en over deze kolonie hun sporen al achtergelaten, ondanks de met een ketting afgesloten metalen toegangspoort en de bijkomende afrasteringen die op meerdere plaatsen op het zanddepot werden geplaatst om de toegang te bemoeilijken.

Related Posts