Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

De wolf … een sprookje?

Op 16 januari is er terug een wolf waargenomen in de haven. Ook deze keer kon de maker van de beelden het dier minutenlang volgen en filmen terwijl het schijnbaar doelloos over de Scheldelaan liep. Op 26 december zagen we quasi dezelfde beelden van wolf Asterix langsheen de Noorderlaan.

Wolf Vida Rollin Verlinde

Als natuurliefhebbers zijn we natuurlijk blij met de opmars van deze toppredator. Algemeen geldt immers dat als de dieren bovenaan de voedselpiramide het goed doen, alle onderliggende soorten het ook goed doen. Enkel indien de voedselketen volledig is en er voldoende prooidieren zijn als voedsel, duiken de grote jagers op.

Onze Vlaamse natuur is dus dik in orde zou je durven denken …
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat het in ons werkingsgebied niet echt de realiteit is. Uit onderzoek blijkt dat de opmars van de wolf enkel kans van slagen heeft als ook zijn voornaamste prooidieren aanwezig zijn. Enkel waar er voldoende reeën, herten en vooral everzwijnen te vinden zijn kan er gedacht worden aan het ontstaan van een wolvenroedel. Vooralsnog is dit niet het geval en zullen Asterix & Co nog even verder moeten zoeken naar een geschikt leefgebied.

Related Posts