Eventjes uitrusten op onze knappe zitbanken in de Bospolder
Bospolder

Eventjes uitrusten op onze knappe zitbanken in de Bospolder

Zitbanken in de Bospolder Erkende natuurreservaten krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie waarmee een deel van de kosten voor het natuurbeheer, de monitoring, het toezicht en het onthaal van de wandelaars worden betaald. Heel wat particulieren en gezinnen dragen hun extra steentje bij. Onder de vorm van financiële steun via hun ledenbijdragen, door een gift of door mee de handen uit de mouwen te steken. De Antwerpse olieraffinaderij ExxonMobil heeft in dat kader al enkele jaren een peterschap voor het beheer van het natuurgebied Bospolder. In 2015 financierden we daarmee twee robuuste eikenhouten zitbanken. Die werden gemaakt door Natuur-…
Meer lezen