Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Zitbanken in de Bospolder

Erkende natuurreservaten krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie waarmee een deel van de kosten voor het natuurbeheer, de monitoring, het toezicht en het onthaal van de wandelaars worden betaald.
Heel wat particulieren en gezinnen dragen hun extra steentje bij. Onder de vorm van financiële steun via hun ledenbijdragen, door een gift of door mee de handen uit de mouwen te steken.

De Antwerpse olieraffinaderij ExxonMobil heeft in dat kader al enkele jaren een peterschap voor het beheer van het natuurgebied Bospolder.
In 2015 financierden we daarmee twee robuuste eikenhouten zitbanken. Die werden gemaakt door Natuur- en Landschapszorg uit Ekeren. In dit sociaal economie-bedrijf krijgen arbeiders die elders moeilijk aan de slag geraken een opleiding tot groenbeheerder of houtbewerker.

 

Met de financiële steun van ExxonMobil realiseren we hier twee belangrijke doelstellingen, nl. zinvol werk voor een doelgroep waarvoor steeds minder jobs ter beschikking zijn en extra kansen om te genieten van een zonnig plekje in de Bospolder.

Met dank aan ons vrijwilligersteam Groene tornado’s en de vaardige handen van natuurarbeider Sarven Boogers die er een houten juweel van maakte.

Related Posts