Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Nieuwe nestgelegenheid voor oeverzwaluwen

Sinds vele jaren is het Zanddepot van de A12, aangrenzend aan het Rangeerstation, de nestplaats bij uitstek voor Oeverzwaluwen. Sinds de eeuwwisseling tellen we hier vrijwel jaarlijks honderden nesten in de honderden meters speciaal voor de soort afgegraven zandbergen. In 2000 werden niet minder dan 633 nesten geteld, het hoogste aantal ooit op deze locatie. Maar dit zanddepot is tijdelijk en zal op termijn helaas moeten verdwijnen.

We zochten daarom al een tijdje naar een nieuwe geschikte en vooral duurzame locatie. Het was niet lang zoeken want de bufferdijken rondom de Binnenweilanden zijn naar onze verwachtingen bijzonder geschikt. Bovendien zijn de Binnenweilanden een ideaal jachtgebied voor deze oevertjes omwille van de vele insecten die hier boven het water en aansluitende graslanden rondvliegen.

Foto Thomas Deygers

In samenwerking met het Havenbedrijf kregen we de beschikking over een graafkraan van de firma Stadsbader die op enkele uren de klus perfect klaarde mede dankzij een bijdehandse kraanman die meteen onze wensen begreep. Ondanks het felle regenweer tijdens de uitvoering, werd over een lengte van ongeveer 200 meter de bovenkant van de dijk ongeveer 1,5 meter loodrecht afgegraven. Met het vrijgekomen zand werd het onderliggende dijklichaam verstevigd.

foto’s van Thomas Deygers

De Oeverzwaluwen worden kortelings verwacht en dan is het natuurlijk afwachten of ze deze nieuwe locatie als broedplaats zullen innemen. En we mogen ook eens dromen. Wie weet vinden bijeneters in de toekomst de weg naar deze plaats als broedlocatie….. Deze soort heeft intussen in Vlaanderen al enkele keren gebroed.

(artikel overgenomen uit de nieuwsbrief De Kuifeend en de Grote Kreek, maart 2020)

Related Posts