Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Tijdens het voorbije broedseizoen 2020 zorgden oeverzwaluwen voor een spektakel in de Binnenweilanden. Niet minder dan 949 nestgangen werden hier door deze kleine zwaluwtjes uitgegraven. Nooit voordien werd een dergelijk grote kolonie in de Lage Landen aangetroffen.

Maar de kolonie liep behoorlijk veel schade op door een opeenvolging van droogte en felle regenval waardoor grondverzakkingen optraden en er snel hoge vegetatie voor de nestholen opgroeide na de felle regen in juni. Ook de vos zorgde ervoor dat een aantal nesten ten prooi vielen.

Restauratie is dus noodzakelijk en we moeten nu inzetten op het broedseizoen 2021 om hier opnieuw een geschikte oeverzwaluwenwand beschikbaar te houden.

In samenwerking met de medewerkers van het project ‘De Antwerpse haven natuurlijker’ en de Antwerpse haven werd op 26 oktober de gehavende wand terug in de oorspronkelijke staat gebracht waarbij het dijkprofiel van voor de inrichtingswerken werd gereconstrueerd. De winter moet er nu voor zorgen dat door neerslag, koude en de druk van het zand, de dijk voldoende kan inklinken. Dat werk werd in no-time perfect uitgevoerd door de medewerkers van aannemers- bedrijf Stadsbader die intussen de juiste kneepjes kennen.

Een beeld van de werfzone – Binnenweilanden – 26 oktober 2020 © Thomas Deygers

Related Posts