Herstel oeverzwaluwwand Binneneilanden
De Kuifeend en Grote Kreek

Herstel oeverzwaluwwand Binneneilanden

Tijdens het voorbije broedseizoen 2020 zorgden oeverzwaluwen voor een spektakel in de Binnenweilanden. Niet minder dan 949 nestgangen werden hier door deze kleine zwaluwtjes uitgegraven. Nooit voordien werd een dergelijk grote kolonie in de Lage Landen aangetroffen. Maar de kolonie liep behoorlijk veel schade op door een opeenvolging van droogte en felle regenval waardoor grondverzakkingen optraden en er snel hoge vegetatie voor de nestholen opgroeide na de felle regen in juni. Ook de vos zorgde ervoor dat een aantal nesten ten prooi vielen. Restauratie is dus noodzakelijk en we moeten nu inzetten op het broedseizoen 2021 om hier opnieuw een…
Meer lezen