Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Cursus zoetwatervissen

Nog niet eerder hebben we aandacht gehad voor de stille, wat geheimzinnige zilveren zwemmers die onze beken, meren en vijvers bevolken: de zoetwatervissen.

Welke vissoorten komen in Vlaanderen voor op zoet water? Hoe breng je ze op naam? Wat zijn de voornaamste verschillen? Buiten deze basisinformatie wordt ook aandacht besteed aan de biotoopeisen van onze vissen en aan de implicaties van beheeringrepen op onze wateren.

Zeelt
Zeelt – foto: Johan Neegers

De theorie bestaat uit 2 lessen van telkens 3 uur (start 19.30—einde 22.30 u) die zullen plaatsvinden in zaal Born, Azalealaan 5 (voorheen Gemeentepark 8) in het Gemeentepark van Brasschaat.
• Dinsdag 05/10/2021
• Dinsdag 12/10/2021

Voor de praktijk wordt met eigen vervoer een bezoek voorzien aan het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van het Agentschap voor Natuur en Bos in Linkebeek, ten zuiden van Brussel. Opgelet: dit bezoek zal plaatsvinden op vrijdag 22 of 29 april 2022 (één van beide te kiezen) in de namiddag. Samen rijden kan afgesproken worden tijdens de theorielessen.

De prijs van deze cursus bedraagt € 20 voor leden van Natuurpunt, en € 50 voor niet-leden, waarmee je gelijktijdig lid wordt. Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn de inschrijvingen beperkt tot 25 personen. Indien de cursus niet live kan doorgaan, wordt hij digitaal gegeven.

Inschrijven kan via deze link of in het Natuur.huis, Steenstraat 25, Ekeren. Je inschrijving is pas geldig na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE77 2200 3405 7342 van Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen, met vermelding van de naam van de cursist, de cursusnaam en je lidnummer (indien van toepassing).

One Comment

  • arne Solheid

    Beste, is het mogelijk om deze cursus ook online te volgen? Het is voor mij namelijk wat moeilijk om in Braschaat te geraken.
    mvg Arne

Comments are closed.

Related Posts