Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Waardplanten

Inheemse vlinders hebben inheemse planten nodig, vooral inheemse waardplanten. De waardplant is de plant waarop de eitjes worden gelegd en waar rupsen zich te goed aan doen vooraleer ze verpoppen. De grote brandnetel is de waardplant van 6 grote dagvlinders (atalanta, dagpauwoog, landkaartje, distelvlinder, kleine vos en gehakkelde aurelia). Grote brandnetel zou niet mogen ontbreken in vergeten, zon beschenen verloren hoekjes in je tuin.

Grote brandnetel – Ivan Claeys

Ook venkel is belangrijk als waardplant voor de koninginnenpage, de mooiste dagvlinder die we in Vlaanderen kennen.

Het is ook interessant voor vlinders om een gedeelte van een grasveld ongemaaid te laten in de zomer. Gedeeltes van ongemaaide grasvelden die zuid gericht gelegen zijn, zijn ideale plekjes waar deze vlindertjes, zoals het groot dikkopje en het zwartsprietdikkopje graag vertoeven.
Een gedeelte van het grasveld zou in de winter onaangeroerd moeten blijven liggen (gefaseerd maaibeheer) zodat rupsen en poppen hier kunnen ontwikkelen. Het hooibeestje en het bruin blauwtje, zouden hiervan ook kunnen profiteren. Ook is dit het leefgebied van de bruine en oranje zandoogjes.

Wanneer de maaihoogte ietwat hoger wordt ingesteld (bv. 10 à 15 cm) kunnen sommige lage kruiden ook ten volle tot bloei komen, zoals rolklaver, de waardplant van het icarusblauwtje. Ook schapenzuring, de waardplant van de kleine vuurvlinder, zou hierbij kunnen worden ontzien.

Schapenzuring – Dirk Hennebel

Diverse grove en fijne inheemse, ongemaaide grassen zijn waardplanten voor zandoogjes en dikkopjes. Zij leggen eitjes op de halmen en de rupsen leven hier ook op. Maaien van alle hoge grashalmen kan een volledige populatie doen verdwijnen.

Bont zandoogje – Daan Van Eenaeme

Klimop is ook een interessante plant voor onze vlinders. Hij bloeit in de herfst en is echt een nectarplant voor de soorten die nog in het najaar voorkomen zoals de atalanta. Het best zou zijn om de bloeiende klimop niet in te korten in de herfst. Ook allerlei nachtvlinders en andere insecten bezoeken deze bloemetjes!

Look-zonder-look en judaspenning zijn dan weer waardplanten van het oranjetipje. Het oranjetipje overwintert als pop. De bruine gordelpop heeft 2 uiteinden die tegen een stengel in de kruidlaag hangen. Dit zijn gewoonlijk kruiden die in de nabijheid staan van de waardplanten, niet maaien of uittrekken is de boodschap!

Look-zonder-look – J.H. de Regt

One Comment

  • Ortwin Hoffmann

    Het zijn allemaal kleine, eenvoudige, geen arbeidsintensieve en goedkope ingrepen die je eigen tuin waardevoller kunnen maken waardoor je ook meer vlinders zult aantrekken en dus weeral meer kunt genieten van de kleine dingen van het leven! Onze fladderende juweeltjes zullen je daar zeer dankbaar voor zijn!

Comments are closed.

Related Posts