Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Open Monumentendag 2021 in Fort van Ertbrand

In 2017 kocht Natuurpunt het Fort van Ertbrand om de overwinterende vleermuizen te beschermen. De combinatie van een robuust winterverblijf, een uitgestrekt bos en een gracht die de verbinding maakt met andere vleermuisforten maakt dit een ideale omgeving voor hen.

De voorbije jaren overwinterden er zo’n 200 vleermuizen. Met de juiste inrichtingswerken die zorgen voor rust, een hoge vochtigheidsgraad, een constante temperatuur en de afwezigheid van tocht kan het aantal overwinterende vleermuizen aanzienlijk toenemen. Daarvoor maakten we een inrichtingsplan op en met de financiële steun van de Vlaamse overheid en van Indaver NV gingen we aan de slag.

De voorbije weken werden de werken afgerond.

Ertbrand -Dichtgetimmerde ramen

Met respect voor de geschiedenis van het fort maakten we de ramen van de voormalige soldatenverblijven winddicht. Andere ruimtes werden afgesloten met metalen deuren om tocht te vermijden en verstoring te voorkomen. Voor de zeldzame ingekorven vleermuizen werden houten kastjes opgehangen. De ‘watergangen’ – ondergrondse drainageschachten rond de fortgebouwen – werden opengemaakt, ontzand en voorzien van nieuw traliewerk. In deze gangen kunnen honderden vleermuizen een overwinteringsplaats vinden.

Op zondag 12 september 2021 vertellen we je graag wat wij precies deden en welke zeldzame en bedreigde vleermuissoorten we nieuwe overwinteringsmogelijkheden willen bieden.

We verwachten je tussen 11 en 16 u aan de toegangspoort van het fort aan de Oude Galgenstraat. Er zijn elk uur wandelingen. Schrijf je in via tickets.openmonumentendag.be/Fort-van-Ertbrand

Met de steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Related Posts