Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Waar zijn de kikkers?

Coronavirus update: vanaf 15 maart zijn alle overzetacties voor gezinnen op zondag afgelast.

Als het goed is hebben alle padden, kikkers en salamanders een geschikt plekje gevonden voor hun winterslaap. Ingegraven tussen wortels en bladeren, onder takken of stenen, wachten ze betere omstandigheden af. Als straks de temperatuur bij valavond opnieuw boven de 7° blijft, het ook een beetje nat is en weinig wind, dan loopt hun biologische wekker af en komen ze overal weer tevoorschijn, met lentekriebels. Gedreven mannetjes gaan ijverig op zoek naar een partner, de concurrentie is groot. Zwangere vrouwtjes trekken doelgericht naar het paarwater om hun eitjes af te zetten en pikken onderweg de vader op van hun kroost. Salamanders leggen afstanden af van 400m, kikkers van wel 800m en padden zelfs 2km en meer. Vaak over erg drukke wegen…

Je snelheid beperken tot 30 km/u tussen 19u en 7u kan hen helpen die oversteek veilig te maken. Zo maken amfibieën niet alleen meer kans om tijdig gezien te worden, ze hebben dan ook minder last van het aanzuigeffect van het voorbijrijdend verkeer. Ook voor de aanwezige vrijwilligers is dit een veiligere situatie.

Door de aanhoudende droogte hebben amfibieën het extra moeilijk. Vooral de kikkers waren vorig jaar opvallend minder aanwezig. Tijdens de terugtrek dook nog onverwacht een achterhoede op, uitgeweken naar een andere locatie. Ook dit jaar wordt het afwachten…

Natuurpunt Kapellen organiseert in februari en maart weer raapacties aan de gekende migratieplaatsen. In de Kasteeldreef, Heidestraat Zuid (Uitlegger/Antitankgracht) en Oude Galgenstraat (Mastenbos/Fort van Ertbrand) wordt elk dier op of langs de weg manueel overgezet, elke avond met gunstig paddenweer, tussen 19u en 23u. Helpende handen zijn hierbij meer dan welkom.

Ook door onze kern in Brasschaat wordt een paddenoverzet georganiseerd. Dit jaar al voor de 25ste keer! De overzetactie in Brasschaat gaat van start met de Dag van de Pad op zaterdag 1 februari 2020, wanneer de geleidingselementen worden geplaatst op de Miksebaan. Indien het weer het niet toelaat, wordt deze dag een week uitgesteld, en gaat de actie door op zondag 9 februari. Hou hiervoor onze fb-pagina of de website in de gaten. Op dat moment kan je bij de oudgedienden terecht voor informatie over amfibieën, over de trek en de overzetactie zelf. Stevige werkschoenen of laarzen zijn aangeraden. Soep, drank en brood worden voorzien. Bij slecht weer kan de werkdag worden uitgesteld. De actie loopt dan vervolgens tot einde maart, elke avond vanaf 20u, wanneer de weersomstandigheden het toelaten.
Zoals de vorige jaren voorzien we in Brasschaat een overzetactie voor gezinnen met kleinere kinderen – kleuters of lagere schoolleeftijd – op zaterdag- of zondagochtend. Inschrijven kan via de website, en dat vanaf begin februari.

Ook in Rommersheide Brecht worden padden overgezet. Het Rommersheide ven ligt middenin een verkavelde zone en is omgeven door vier straten: Rommersheide D, Rommersheide E, Rommersheide F en de Mieksebaan. Na het rampjaar 2019 trekken we ook dit jaar door de straten van Rommersheide om amfibieën veilig over te zetten. Geïnteresseerd om mee te helpen in 2020? Dan vind je alle informatie op www.rommersheide.be

 

Heb je interesse in onze overzetacties? Wil je graag deelnemen? Nieuwe meldingen? Neem contact op met de coördinator van Kapellen: kristin.schaeps@telenet.be of Brasschaat: johan.neegers@skynet.be. Of kom naar de infoavond voor vrijwilligers in Kapellen of de Dag van de Pad in Brasschaat:

Afspraak:

Infoavond: woensdag 22 januari om 19:30, CC Oude Pastorij, Dorpsstraat 45, Kapellen

Dag van de Pad: zaterdag 1 (of zondag 9) februari om 10u, Miksebaan ter hoogte van het Papestraatje (tegenover de ingang van park de Mick).

Meer info: www.paddenoverzet.bewww.hylawerkgroep.be

Related Posts