Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Sporen van bever gespot in Noordkasteel

Foto: Mathias Michielsen

Tussen de Antwerpse binnenstad en het Antwerpse havengebied ligt een prachtig stukje groen waar de natuur nog steeds zijn gang kan gaan: het Noordkasteel. In dit gebied ruimt het ‘Noordkasteel Zwerfvuilteam’ elke laatste zondag van de maand zwerfvuil op. Groot was hun verbazing toen ze bij hun laatste opruimactie een boom vonden met duidelijke knaagsporen van een bever.

Deze ontdekking werd meteen doorgegeven aan Johan Neegers, de voorzitter van de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen. Die ging ter plekke op onderzoek en bevestigde de beversporen: 

“Er is aan meerdere grote essen geknaagd, één werd zelfs volledig afgeknaagd, een tweede bijna. Het zijn zeer recente knaagsporen. We konden ook oudere knaagsporen zien op enkele wilgen, waarschijnlijk meerdere weken of zelfs maanden oud. En op een omgevallen wilg waren vrij recente knaagsporen op de takken en twijgen te zien die waren afgebeten.”

Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een jonge bever die – op zoek naar een eigen territorium – via de Schelde in de vijver van het Noordkasteel terecht is gekomen.

De bever op onze wildcamera – Foto: Johan Neegers

Verrassend is dit niet. In de polders van Kruibeke, die grenzen aan de Schelde en als overstromingsgebied zijn ingericht, komen jaarrond verschillende bevers voor. Vorig jaar werden trouwens aan de jachthaven op Antwerpse Linkeroever ook bevers gespot.

Eerder waren er ook meldingen van bever in de Antitankgracht in Oelegem en Schilde, in het kanaal Dessel-Schoten in Sint-Job en in het Marum in Wuustwezel. De hoop is nu dat bevers zich verder verspreiden over de Noorderkempen.

Knaagsporen – Foto: Bea Mertens

“Deze soort is (nog) niet opgenomen in het recent goedgekeurde Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven”, bevestigt Bauke Lenaerts van het project Antwerpse Haven Natuurlijker, “maar het is een habitatrichtlijnsoort en geniet dus een strenge Europese bescherming”.

Of we de bever zelf te zien krijgen is twijfelachtig. Bevers zijn vooral in de schemering en ’s nachts actief. Bovendien zijn er in de buurt een aantal werken aan de gang, zoals het verbreden van de Royerssluis, en voorbereidende werken voor de aanleg van de Oosterweelverbinding, zodat het gebied niet vrij toegankelijk is.

We vragen met aandrang om het dier niet te gaan opzoeken en het niet te verstoren.

Related Posts