Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Werkgroepen

Werkgroep vleermuizen

De vleermuizenwerkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich bezighouden met de studie en bescherming van vleermuizen in ons werkingsgebied.

De leden houden zich vooral bezig met:

  • Studie en monitoring: wintertellingen, batdetectoronderzoek, onderzoek naar zomerverblijven en zwermgedrag
  • Vleermuiswandelingen en –voordrachten
  • Beheer en inrichting van vleermuizenreservaten

De wintertellingen van onze Vleermuizenwerkgroep toonden op overtuigende wijze het belang van diverse forten in ons werkingsgebied aan, zodat zij volledig of gedeeltelijk beschermd werden. Momenteel zijn er ook verschillende vleermuizenreservaten ingericht: ijskelders, bunkers, de Schans van Smoutakker en de forten van Ertbrand, Schoten en Brasschaat. Die plaatsen zijn voornamelijk bekend als overwinteringsplaatsen, maar spelen ook een belangrijke rol als zwerm- en paarplaats. Ook aan andere plaatsen en de omgeving wordt aandacht besteed, bijvoorbeeld aan zomerkolonies (bv op kerkzolders of in boomholten) of aan habitatgebruik (foerageerplaatsen, routes en verbindingselementen enzovoort).

Problemen met vleermuizen? Vragen over vleermuizen in huis?

Hiervoor kan je terecht op de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700, of op de website van het Agentschap van Natuur en Bos.

Je vindt ook heel wat rapporten en eigen publicaties over vleermuizen in de publicatiedatabank van Natuurpunt.

Zieke of gekwetste vleermuis gevonden?

Dan kan je contact opnemen met Wout Willems. Je kan ook het Vogelopvangcentrum in Brasschaat – Kapellen contacteren.

Geïnteresseerd?

Wil je graag meer informatie of zelf eens meegaan om vleermuizen te tellen? Iedereen is welkom, voorkennis is niet vereist! Geef ons gerust een seintje.