Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Werkgroepen

Beheerteam Antwerpen Noord

Om het beheerwerk optimaal te organiseren, om de continuïteit ervan te verzekeren, om ervaringen uit te wisselen en om te streven naar goed onderbouwde en éénduidige beheervisies hebben wij gekozen voor één overkoepelend beheerteam.

Vrijwilligers spelen een essentiële rol in het beheer van onze natuurgebieden. Samen hebben ze een grote bagage aan kennis en ervaring om onze terreinen goed te beheren. En natuurlijk ook een sterk engagement om de natuur te beschermen door zelf de handen uit de mouwen te steken.

In ons werkingsgebied beheren wij samen meer dan 600 hectare natuurgebied. Daar komt heel wat bij kijken: plannen van de beheertaken, zorgen voor communicatie, uitvoeren van de werken, onderhoud van het materiaal, contacten met landbouwers, opvolgen van onze gallowaykudde, monitoring van de resultaten, bijstellen van de beheerplannen, …

Afhankelijk van de plaatselijke situatie is er al dan niet een lokale beheerwerkgroep actief rond een reservaat.

De Groene Tornado’s

De Groene Tornado’s die momenteel iedere donderdag aan de slag gaan, springen overal bij waar de nood het grootst is en zijn niet gebonden aan één natuurgebied. 

Afspraak elke donderdag om 9u aan de Ecoloods, Donkweg 1 (einde van de Lindenlei) in Ekeren. Er wordt gewerkt tot 15.30 u. Daarna wordt het materiaal opgeruimd en sluiten ze af met een drankje.

Wil je de handen mee uit de mouwen steken, stuur ons dan een berichtje.

Het beheerteam

Om al dat beheerwerk optimaal te organiseren, om de continuïteit ervan te verzekeren, om ervaringen uit te wisselen en om te streven naar goed onderbouwde en éénduidige beheervisies hebben wij gekozen voor één overkoepelend beheerteam.

Dat beheerteam komt maandelijks samen (tweede donderdag van de maand) in het NAN secretariaat. Alle vrijwilligers die op één of ander manier betrokken zijn bij het beheer van een natuurgebied in onze regio zijn er welkom. Mee denken en mee beslissen is een belangrijk aspect van ons vrijwilligerswerk.

Het beheerteam wordt professioneel ondersteund door Wannes Maebe (Natuur- en Landschapszorg) en door Rosane Herremans (Natuurpunt beheer).