Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Gecompenseerde en compensatiegebieden

Hoewel op een iets minder grote schaal dan op linkeroever, zijn er ook op rechteroever natuurcompensatiegebieden. Zo werd Opstalvallei fase 1 in 2008 ontwikkeld ter compensatie van de ingebruikname van de plas aan de Hooge Maey in het kader van het AMORAS-project.

Het oostelijke deel (fasen 2 en 3) zal de komende jaren gerealiseerd worden ter compensatie van een deel van het Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend’ dat reeds in gebruik is genomen bij de Main Hub (historisch passief), verdere uitbreidingen van de spoorweginfrastructuur in het Rangeerstation Antwerpen Noord en ter compensatie van het te verdwijnen deel van de Verlegde Schijns voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Schijns.

Aangezien de te verdwijnen gebieden voornamelijk rietmoeras, open water, natte graslanden en struweel inhouden, zal de compensatie in het Opstalvalleigebied zich voornamelijk op die vegetatietypes toespitsen. De gecreëerde habitats moeten kansen bieden voor de doelsoorten blauwborst, bruine kiekendief en hun meelifters.

Contact
Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen
Johan Baetens
Tim Vochten
Niels De Strooper
Bauke Lenaerts
Filip Avonds
Meer over dit project
Blijf op de hoogte

Onze natuurgebieden