Je bent hier: Home » Sponsoring. » Onze sponsors.

Sponsors

Onze welgemeende dank aan al onze sponsors en peters voor hun steun aan meer natuur en landschap in de Noord-Antwerpse regio!Natuurpunt en Antwerpse haven werken samen aan natuur

Met het project ‘De Antwerpse haven natuurlijker’ werken Natuurpunt en het Havenbedrijf aan een versterking van de ecologische infrastructuur in het havengebied. Kerngebieden, corridors en stapstenen moeten een verbindingsnetwerk vormen tussen de natuurgebieden in en rond het Antwerpse havengebied, zonder een belemmering te zijn voor de ontwikkeling van de haven. Hierbij kun je denken aan het inrichten van leefgebieden voor de rugstreeppad, het aanleggen van een vispaaiplaats, het inrichten van nestgelegenheden voor oeverzwaluwen en nog vele andere acties voor vele verschillende soorten.BASF - Peter van het Groot Buitenschoor

Met de financiële en logistieke steun van BASF willen wij het Groot Buitenschoor beter bekend maken bij de polderbewoners, kan het natuurstudiewerk op het schor verder worden uitgebouwd en konden de plannen voor een vogelkijkhut eindelijk worden gerealiseerd. In het kader van het peterschapsproject beschikt de schorrenwerkgroep hier over het schorren.huis, een lokaal waar de schorrenbezoekers kunnen ontvangen en geïnformeerd.

Over het peterschap van BASFErfpachtpachtovereenkomst voor de Oude Landen

Natuurpunt en bpost hebben een overeenkomst gesloten waardoor Natuurpunt de erfpacht verwerft van vier hectare in de Oude landen, een waardevol natuurgebied in Ekeren bij Antwerpen.

Over het partnership op www.bpost.beExxonMobil - peter van de Bospolder

In december 2011 heeft ExxonMobil Petroleum & Chemical zich geëngageerd om een financiële schenking te doen aan Natuurpunt Antwerpen Noord ter ondersteuning van het natuurgebied Bospolder. Natuurpunt is bijzonder verheugd met deze steun. Dankzij deze financiële bijdrage kunnen wij het prachtige moeras- en bosgebied tussen de dorpskern van Ekeren en de Antwerpse haven nog mooier, groener en aantrekkelijker maken. Soorten als de rietzanger en het bruin blauwtje varen er alvast wel bij!

Meer over het peterschapIndaver - exclusief meter van de Huzarenberg

De voorbije 15 jaar heeft Indaver het peterschap van de Schans van Smoutakker op zich genomen. Dankzij dit peterschap kon er materiaal aangekocht worden, werd een nieuw infobord geplaatst en is er een kleurenfolder van de schans in de maak. Ook het herstellen van de bunkerdeuren werd mogelijk dankzij een financiële tussenkomst van Indaver. Onlangs zaten we met Indaver rond de tafel. Vanaf 2016 wordt Indaver de exclusieve meter van de Huzarenberg.

De Huzarenberg is een nieuw project van Natuurpunt Antwerpen Noord in Stabroek. Geleidelijk worden kleine percelen bos en voormalige landbouwpercelen samengevoegd tot een groter geheel.
Hier willen wij de focus leggen op het overgangsgebied tussen Polder en Kempen met het behoud van bos met kleine stukken heidevegetatie en met het beheer van de oude hoogstamboomgaarden.
Dit meterschap van Indaver NV stelt ons in staat om op een termijn van drie jaar te komen tot een voorbeeldproject mbt het beheer van hoogstamboomgaarden in de streek.

   

Adverteerders

 

Partnerorganisaties

 
       

Overheid