Je bent hier: Home » NieuwsDetails
Oeverzwaluwbakken aan Opstalvallei

Oeverzwaluwbakken in de Antwerpse Haven


vrijdag 17 maart 2017

Op 16 maart 2017 werden er twee oeverzwaluwenbakken geplaatst aan Opstalvallei bij Berendrecht en eentje aan Steenlandpolder bij Kallo. 

De oeverzwaluwenbakken werden gemaakt door leerlingen van de studierichtingen ‘dierenzorg’, ‘landbouw’ en ‘tuinbouw’ van het Provinciaal Instituut voor Technologisch Onderwijs (PITO) in Stabroek. Het plaatsen gebeurde door onze Groene Tornado's, enkele leerlingen van PITO en het Havenbedrijf Antwerpen.

Zoals zijn naam al doet vermoeden, broeden oeverzwaluwen aan natuurlijk afkalvende oevers langs beken en rivieren. Daar kalft het stromende water een deel van de oever af, waardoor een verticale wand achterblijft. Het is net die verticale wand die oeverzwaluwen verkiezen om hun nest in te maken. Daarvoor graven ze in de wand een tunnel van ongeveer 1-1,5 meter diep om daarna hun nest te maken op het einde van de tunnel. De diepe tunnel is – zeker in natuurlijke situaties – nodig zodat hun nest beschermd is tegen het verder afkalven/afschuiven van de oever. Aan een dergelijke verticale wand zijn ze bovendien beschermd tegen eventuele roofdieren.

In de natuur hebben oeverzwaluwen het echter moeilijk om nog geschikte broedplaatsen te vinden. Een groot deel van de natuurlijk afkalvende oevers zijn verdwenen en vervangen door verharde oevers. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar andere geschikte broedplaatsen en die hebben ze gevonden aan tijdelijke zandstocks, voornamelijk op werven. Dat is echter niet zonder gevaar. Bij het verder graven aan de zandstock door aannemers kunnen de nesten daarbij vernield worden. Hoewel oeverzwaluwen beschermd zijn en er dus tijdens het broedseizoen in principe niet mag gegraven worden aan dergelijke door oeverzwaluwen bezette zandwanden, blijft het risico op vergraven groot.

Om de kansen voor oeverzwaluwen te doen toenemen, worden er duidelijke afspraken gemaakt met aannemers die hiermee te maken (kunnen) krijgen. Anderzijds worden er ook alternatieve nestgelegenheden voorzien (zoals een oeverzwaluwenbak). Zowel het maken van afspraken met aannemers als het voorzien van alternatieve broedgelegenheden voor oeverzwaluwen, zijn maatregelen die deel uitmaken van het soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven.

Foto's van de plaatsing vind je hier.