Je bent hier: Home » NieuwsDetails

Windpark Stabroek - Ekeren... Een dwaas initiatief!!!


vrijdag 10 februari 2017

Er werd een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines langs de A12 in Stabroek - Ekeren.

Op dit ogenblik wordt er aan een plan MER gewerkt om te kijken waar de 60 tot 100 nieuwe windturbines van VLEEMO in het noordelijk deel van het havengebied op Antwerpse rechteroever kunnen worden geplaatst. Dit plan is nog niet af of er komende bijkomende initiatieven voor bijkomende windmolens in de polders buiten het havengebied.

De landbouwzones tussen de haven en de woongebieden moeten worden ingericht als kwaliteitsvolle buffers en niet als bijkomende energieparken.

Er moet eerst en vooral duidelijkheid komen waar en hoeveel turbines er zullen worden gebouwd in het aansluitende havengebied en in het rangeerstation van de NMBS en wat daarvan de effecten zijn op milieu, landschap en de woonkwaliteit en de belevingswaarde. Alleen in een totaalconcept voor windturbines in en op rand van het havengebied kunnen degelijke en gedragen beslissingen genomen worden.

Nu snel, snel een vergunning aanvragen om op enkele honderden meter van de woonzones windturbines te plaatsen is ongehoord! Een groot deel van het vergunningsdossier dat betrekking heeft op mogelijke lawaaihinder en de hinderlijke slagschaduw is trouwens opgesteld in het Engels. Dit respectloos en niet correct.

Wil je meedenken over hoe wij kunnen omgaan met dit dwaas initiatief neem dan snel contact op met Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Steenstraat 25, 2180 Ekeren. tel 03 547.58 25, email: antwerpennoord@natuurpunt.be. Veel tijd om te reageren is er niet.